LMRA – Checkpas: Veilig werken in acht stappen

Laatste Minuut Risico-AnalyseLMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of start-werkanalyse is een korte risicobeoordeling welke uitgevoerd wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren.

Doel

Het Doel van de LMRA is dat medewerkers zich op de werkplek ervan bewust zijn of alle (potentiële) veiligheids-, gezondsheids- en milieurisico’s zijn onderkend en of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen (‘Bezint eer ge begint’).

De LMRA wordt uitgevoerd middels het doorlopen van 8 korte vragen/checks om zeker te stellen of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd en/of opnieuw kunnen worden gestart.

Waarom

Het uitvoeren van een LMRA is een eis vanuit de VCA norm. De organisatie dient een procedure te hebben waarin wordt beschreven wanneer, op welke wijze en door wie er een LMRA uitgevoerd dient te worden. Het is daarnaast ook belangrijk dat deze procedure bekend is bij de medewerkers.

LMRA Checkpas

Om deze kennis altijd bij de hand te hebben heeft Pointer Services de checkpas ontwikkeld.

Op dit hard plastic pasje (creditcardformaat) staat de LMRA procedure beschreven. Door het simpelweg nalopen van de vragen voert men een LMRA uit. Omdat diverse werkzaamheden verschillende risicovragen met zich meebrengt hebben wij diverse checkpassen ontwikkeld met risicovragen toegespitst op de werkzaamheden die verricht dienen te worden.

De pas is zowel in het Nederlands als in het Engels verkrijgbaar.

Online bestellen (NL) Online bestellen (EN) Download bestelformulier